1. Värdering

Herrljunga Auktionsverk  värderingsmän värderar auktionsgods för godsinlämmning till Herrljunga Auktionsverk .

För värdering vänligen kontakta Herrljunga Auktionsverk  på telefon 0735-144000 under våra telefontider.

Du kan även besöka oss på Verkstadsgatan 11F i Herrljunga för kostnadsfri värdering. Önskar Ni värdering av större eller ömtåliga föremål kan vi även värdera dem med hjälp av fotografi som ni visar upp hos oss eller skickar via post eller e-post. Uppge då mått, konstnär eller tillverkare och ge en kort beskrivning och eventuell historik om föremålet.

2. Inlämning

Auktionsgods till försäljning mottages på tider efter överenskommelse Verkstadsgatan 11F  Herrljunga Auktionsverk  förbehåller sig rätten att sortera inkommit gods efter kvalitet och säljbarhet. Uthämtat gods som ej är uthämtat efter 3 auktioner, Debiteras 50:- per dag och objekt

3. Försäkring och Transport

Herrljunga Auktionsverk kan ombesörja transport av föremål till auktionshallen. Herrljunga Auktionsverk försäkring täcker denna transport om Herrljunga Auktionsverk  packat godset. Om kund packat godset  gäller ej denna försäkring. Transportkostnader  faktureras  av Herrljunga Auktionsverk  till kund.

4. Marknadsföring

Marknadsföring görs via hemsida www.herrljunga-auktionsverk.se  &  www.auktion.se  & https://www.barnebys.com/ som är huvudkanalen att presentera auktionsgodset på. Sortimentet på varje auktion presenteras med bilder. Vi vänder oss till köpare över hela landet samt övriga världen.Annonser publiceras inför varje auktion på vår hemsida.

5. Hemsidan

Herrljunga Auktionsverk  bedömer och undersöker samtliga föremål och gör därefter en auktionsbeskrivning. Denna beskrivning tillsammans med bild publiceras inför samtliga våra auktioner på säljsidor 

6. Försäljningsvillkor

Herrljunga Auktionsverk  åtar sig säljuppdrag för kundens räkning. Säljaren betalar provision och slagavgift inkl moms.

7. Provision, slagavgift o bildkostnad

Försäljningspriovision på det klubbade priset är 20% inkl moms.Slagavgift per rop 25 kr inkl moms.

8. Force Majeure

Herrljunga Auktionsverk  ansvarar inte för förlust som åsamkas säljaren vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet som Herrljunga Auktionsverk  inte kunnat råda över eller förutse.

10. Tvist 

Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk  lag och vid domstol i Sverige.

11. Redovisning

Herrljunga Auktionsverk  lämnar i samband med utbetalningen en ekonomisk redovisning per auktionspost. Utbetalningen sker 21 dagar samtliga efter auktioner under förutsättning att de försålda objekten är betalad av köparen.

12. Ansvar för fel

Om Auktionshuset gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har Auktionshuset rätt att kräva motsvarande ersättning av säljaren."

13. Om säljaren dra ut ett föremål före det har gått 3 rundor, tillkommer en avgift på 500 Kr